Ukategorisert

Referat fra Keeshondklubbens årsmøte 2016

Hei sann!
Da var referatet fra årets årsmøte kommet frem til nettsiden vår!

Du kan lese hele referatet i sin fullhet her:

Referat fra Årsmøte Keeshondklubben 2. Juli 2016
Inger ønsket velkommen.
Tilstede: 11 medlemmer og 5 ikke medlemmer, totalt 16

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling: Godkjent
 • Sak 2: Godkjenning av dagsorden: Godkjent
 • Sak 3: Valg av møteleder: Mari Gisle Grøtvedt
 • Sak 4: Valg av referent: Sissel Bergli Grønland
 • Sak 5: Valg av tellekorps: Cathrin Fagerheim og Sissel Mortensen
 • Sak 6: Valg av to til å underskrive: May Inger og Gunnfryd
 • Sak 7: Styrets beretning: Ingen kommentarer
 • Sak 8: Regnskap: Inger gjennomgikk regnskapet. Spørsmål om overskuddet på Europaspesialen. Ingen forklarte de enkelte postene. Regnskapet godkjent.
 • Sak 9: Inkomne forslag: På Årsmøtet 2015 ble det vedtatt at vi hvert år skulle velge hvor Spesialen skal avholdes to år fram i tid: Forslag for 2018 er Drammen. Diskusjon angående stedet, flere vil fortsatt ha det på Storsand. Avgjort ved håndsopprekning: Drammen 5 stemmer. Storsand gård 6 stemmer. Spesialen 2018 blir på Storsand gård.
 • Sak 10: Valg: Info fra Inger: Sigrid Kristin Egeland trakk seg fra valget etter at stemmeseddel var sendt ut.Verv:
  • Nestleder 1 år: Arild Hansen: Ja 6, Nei 7, Blank 1, Totalt 14
  • 1. Styremedl.: Mari Gislo Grøtvedt: Ja 12, Nei 1, Blank 1, Totalt 14
  • 1. Vara: Ane Bratfos: Ja 13, Blank 1, Totalt 14
  • Valgkomite: Renate Kvenstuen: Ja 13, Blank 1, Totalt 14