Årsmøte 2017

Keeshondklubbens årsmøte for 2017 avholdes på Storsand Gård Camping i Trondheim.
Lørdag 1. juli 2017 kl. 18.00

 

Vennlig hilsen
Styret i
Keeshondklubben Norge

Keeshondklubbens årsmøte for 2016

Keeshondklubbens årsmøte for 2016 avholdes på Storsand Gård Camping i Trondheim.
Lørdag 2. juli 2016 kl. 18.00

Forslag til kandidater til styreverv, og saker man ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
30. april 2016.

Vennlig hilsen
Styret i
Keeshondklubben Norge