www.ZooBio.no

Keeshondklubben’s årsmøte 2020

Keeshondklubben’s årsmøte for 2020 er i tråd med NKK’s anbefalinger avlyst pga Covid-19.
Dette innebærer at styret’s medlemmer sitter i sine verv til årsmøtet 2021.

Keeshondklubben’s Spesialutstilling 2020 | The Norwegian Keeshond Club’s Specialty 2020

UTSTILLINGEN ER UTSATT PGA COVID-19 / THE SHOW HAS BEEN POSTPONED DUE TO COVID-19!

Keeshondklubben ønsker velkommen til 30 års jubileumsutstilling i Trondheim.
For informasjon om denne, klikk her!
Påmeldingen til utstillingen er nå åpnet

The Norwegian Keeshond Club would like to welcome you to our 30th years Anniversary show in Trondheim.
For information about the show, click here!
Entries for the show have now opened

? NYTT OM CERTREGLER I NORGE ?

For noen år siden vedtok NKK å begrense antall Cert hver hund kunne motta før den ble champion.

På NKK sitt representantskapsmøte i November 2017 ble det vedtatt at klubber kunne søke fritak fra denne reglen.
Dette gjorde Keeshondklubben etter enstemmig vedtak på Årsmøtet i 2018.
Vi har fått godkjent vår søknad i November 2018.

Så fra og med 01.01.2019 kan Keeshond igjen motta UBEGRENSET med Cert, slik som det var tidligere.
Championatreglene er fortsatt uendret.