Keeshondklubben Spesialutstilling 2022

Keeshondklubben Norge har herved gleden av å invitere alle med hjerte for Keeshond til vår spesial!
Spesialen vil bli avholdt på Orkanger idrettspark, utendørs på kunstgress.
Adresse hit er: Geilan 9. 7300 Orkanger
 
Dommer for dagen er: Joan Miles (Storbritannia). En liten introduksjon til henne kan du lese her: Dommerpresentasjon – Joan Miles
Det kommer en presentasjon av dommeren litt senere.
 
Det vil bli avholdt BIS kåring for:
Valp
Junior
Unghund
BIS (beste hanne mot beste tispe)
Veteran
 
Påmeldingsfristen er satt til:
16.05.2022
Det er ingen utsatt frist etter denne datoen.
 
Priser:
Voksen: 415,-
Valp: 250,-
Veteraner betaler halv pris, dette får man igjen ved å henvende seg i sekretariatet på utstillingsdagen
50% fra og med hund nummer 3 (gjelder ikke valper)
 
Keeshondklubben Norge ønsker alle sammen hjertelig velkommen til vår spesial.
Sponsor av Keeshondspesialen 2022
 
English Version:
 
The Norwegian Keeshond Club hereby has the pleasure of inviting everyone with a heart for our lovely breed Keeshond to our special!
 
The special will be held at Orkanger sports park, outdoors on artificial turf.
Address here is: Geilan 9. 7300 Orkanger
 
Judge for the day is: Joan Miles (UK) A small introduction to her can be found here: Judge Presentation – Joan Miles
There will be a presentation of the judge a little later.
 
A BIS selection will be held for:
Puppy
Junior
Young dog
BIS (best male against best bitch)
Veteran
 
The registration deadline is set to:
16.05.2022
There is no postponed deadline after this date.
 
Prices:
Adults: 415, – Norwegian kroners
Puppy: 250, – Norwegian kroners
Veterans pay half price, you get this again by contacting the secretariat on the day of the show
50% from and including dog number 3 (does not apply to puppies)
 
Keeshondklubben Norge warmly welcomes everyone to our special.