NKK,  Relger,  Utstilling

NYTT OM CERTREGLER I NORGE ?

For noen år siden vedtok NKK å begrense antall Cert hver hund kunne motta før den ble champion.

På NKK sitt representantskapsmøte i November 2017 ble det vedtatt at klubber kunne søke fritak fra denne reglen.
Dette gjorde Keeshondklubben etter enstemmig vedtak på Årsmøtet i 2018.
Vi har fått godkjent vår søknad i November 2018.

Så fra og med 01.01.2019 kan Keeshond igjen motta UBEGRENSET med Cert, slik som det var tidligere.
Championatreglene er fortsatt uendret.