• NKK,  Relger,  Utstilling

    NYTT OM CERTREGLER I NORGE ?

    For noen år siden vedtok NKK å begrense antall Cert hver hund kunne motta før den ble champion. På NKK sitt representantskapsmøte i November 2017 ble det vedtatt at klubber kunne søke fritak fra denne reglen. Dette gjorde Keeshondklubben etter enstemmig vedtak på Årsmøtet i 2018. Vi har fått godkjent vår søknad i November 2018. Så fra og med 01.01.2019 kan Keeshond igjen motta UBEGRENSET med Cert, slik som det var tidligere. Championatreglene er fortsatt uendret.

  • Ukategorisert

    Ny epostaddresse!

    Keeshondklubben har byttet til en helt splitter ny epostaddresse! Den nye epostaddressen vår er: post@keeshondklubben.no Vår gamle epostaddresse vil ikke fungere lengre, så det er viktig å ta i bruk den nye eposten vår slik at vi mottar epostene dine.