Årsmøte

  • Årsmøte,  F

    Keeshondklubben’s årsmøte 2020

    Keeshondklubben’s årsmøte for 2020 er i tråd med NKK’s anbefalinger avlyst pga Covid-19. Dette innebærer at styret’s medlemmer sitter i sine verv til årsmøtet 2021.