• NKK,  Relger,  Utstilling

  NYTT OM CERTREGLER I NORGE ?

  For noen år siden vedtok NKK å begrense antall Cert hver hund kunne motta før den ble champion. På NKK sitt representantskapsmøte i November 2017 ble det vedtatt at klubber kunne søke fritak fra denne reglen. Dette gjorde Keeshondklubben etter enstemmig vedtak på Årsmøtet i 2018. Vi har fått godkjent vår søknad i November 2018. Så fra og med 01.01.2019 kan Keeshond igjen motta UBEGRENSET med Cert, slik som det var tidligere. Championatreglene er fortsatt uendret.

 • Ukategorisert

  Årsmøte 2017

  Keeshondklubbens årsmøte for 2017 avholdes på Storsand Gård Camping i Trondheim. Lørdag 1. juli 2017 kl. 18.00   Vennlig hilsen Styret i Keeshondklubben Norge

 • Ukategorisert

  Keeshondklubbens årsmøte for 2016

  Keeshondklubbens årsmøte for 2016 avholdes på Storsand Gård Camping i Trondheim. Lørdag 2. juli 2016 kl. 18.00 Forslag til kandidater til styreverv, og saker man ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 30. april 2016. Vennlig hilsen Styret i Keeshondklubben Norge